• برگزاری دوره های تخصصی تربیت پژوهشگر

  • دوره دانش افزایی مربیگری فوتسال

  • دوره های کامپیوتر

  • دوره های موسیقی

  • دوره های گردشگری و هتلداری

  • دوره های کامپیوتر و نرم افزار های مهندسی

  • دوره های بین المللی اپتک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-------------------------------------------------------------------------------
جهت ثبت نام دوره ها به پایین صفحه مراجعه کنید
 
جهت کلیه دانشجویان و کارکنان سازمانها و ارگانهای دولتی (همسر و فرزندان)تخفیف 
ویژه در نظر گرفته شده است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

لیست دوره های آزاد و تخصصی

  • جستجو :
  • جستجوی سریع :
ردیف دوره نام مدرس شروع پایان جزییات وضعیت