ارتباط با ما

آدرس : شیراز – خیابان قصرالدشت –نبش خیابان قم آباد

شماره تلفن مرکز : 36293411(071) – 36293826(071) - 36293825(071) فاکس : 36293246(071)

مدیر آموزش دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی :خانم دکتر وکیلی نژاد

کارشناس آموزش دوره های نظام مهندسی ساختمان : 09178007124

کارشناس آموزش دوره های آمادگی آزمون وکالت 96 : 09175124120

کارشناس آموزش دوره های آزاد و تخصصی و دوره های مربوط به سازمانها و ارگان ها(شهرداری-اداره برق- پتروشیمی و...)  : 09178007126-09332238625

جهت ثبت نام دوره های عمومی آزاد و تخصصی : 09332238625 -09178007126

آدرس سایت:suostc.shirazu.ac.ir 

suostc@shirazu.ac.ir ایمیل مرکز:

بخش آموزش مجازی زبان

شماره تلفن  :  09390413666 خانم مهندس کرمی مهر

پست الکترونیکی : azad@vus.ir