قوانین

1-پس از پایان دوره و قبولی در آزمون نهایی، گواهی معتبر پایان دوره توسط مرکز آموزش­های آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز صادر خواهد شد.

2- گواهینامه پایان دوره درصورت اخذ نمره قبولی و عدم غیبت بیش از حد مجاز صادر خواهد شد.

3-تاریخ شروع دوره­ها تقریبی بوده و ممکن است دوره با تأخیر برگزار شود.

 4-دوره‌های فوق در صورت رسیدن به حد نصاب برگزار می­شوند و در غیر این صورت کل شهریه پرداختی مسترد می­گردد.

5- دانشگاهیان دانشگاه شیراز می‌توانند با بارگذاری تصویر کارت دانشجویی یا پرسنلی خود در ثبت‌نام اینترنتی یا تحویل کپی کارت در ثبت‌نام حضوری، از تخفیف استفاده کنند.

6- انصراف از دوره تنها یک هفته قبل از شروع دوره و برگشت شهریه مطابق با جدول ذیل امکان‌پذیر است.

 

ردیف

علت استرداد

مبلغ قابل استرداد

1

تشکیل‌نشدن دوره

100% مبلغ شهریه

2

اضافه پرداختی توسط داوطلب

100% اضافه پرداختی

3

انصراف داوطلب بیش ازیک هفته تا برگزاری دوره

100% مبلغ شهریه

4

انصراف داوطلب کمتر از یک هفته   تا برگزاری دوره

قابل استرداد نیست

5

انصراف داوطلب پس از شروع دوره

قابل استرداد نیست

 

 7 -استفاده از تلفن همراه در کلاس های درس ممنوع است و دانش پذیران بایستی در کلاس حضور موثر و فعال داشته باشند. در صورت تخطی از این قانون، مرکز از ارائه گواهی دوره به شخص معذور خواهد بود.

8-مسئولیت حفظ و نگهداری از فضای آموزشی، تجهیزات و امکانات به عهده دانش پذیر بوده و درصورت بروز هرگونه خسارت احتمالی، مسئولیت جبران خسارت متوجه شخص می گردد.

9-دانش پذیران موظفند در مدت حضور در مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه، کلیه موازین اخلاقی و قوانین دانشگاه را رعایت کنند.

10-در صورتیکه دوره به حد نصاب لازم نرسید، مرکز آموزش های آزاد و تخصصی مختار است دوره را به تعویق اندازد یا لغو نماید و در صورت لغو دوره مبلغ شهریه دانش پذیران را مسترد نماید و دانش پذیران اجازه هر گونه شکایتی را از خود سلب می نمایند.